หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง BOPP Film จำนวน 3,240 Rolls (120 Pallets) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง BOPP Film จำนวน 3,240 Rolls (120 Pallets) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..