หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี

น.ส.สุกัญญา สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กรและพนักงานยสท. เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครบรอบ 24 ปี โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..