หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราว ให้บริษัทผู้รับเหมาขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 เช่าเป็นสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราว ให้บริษัทผู้รับเหมาขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 เช่าเป็นสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..