หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจการแพทย์และหน่วยธุรกิจการพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 70(3)(ช)

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจการแพทย์และหน่วยธุรกิจการพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 70(3)(ช)

..เพิ่มเติม..