หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..