หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 45 สำเนาต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของกองเตรียมการพิมพ์ ฝ่ายการพิมพ์...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 45 สำเนาต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของกองเตรียมการพิมพ์ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..