หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 500 ลิขสิทธิ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 500 ลิขสิทธิ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..