หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญ (No Gift Policy) (แบบ รร.4) "ซื้อเครื่องล้างจานขนาดใหญ่พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญ (No Gift Policy) (แบบ รร.4) “ซื้อเครื่องล้างจานขนาดใหญ่พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567”

..เพิ่มเติม..