หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์พิธีเปิดหน้าดิน ตอกไม้มงคล 9 ชนิด วางแท่นฐานองค์พระพุทธวิสุทธิมงคล

พิธีเปิดหน้าดิน ตอกไม้มงคล 9 ชนิด วางแท่นฐานองค์พระพุทธวิสุทธิมงคล

พระครูสิทธิธรรมธารี (พระปลัดพิศาล ธมฺมธโร) เจ้าคณะตําบลเขาหินซ้อน เจ้าอาวาสวัดหนองว่านเหลือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประกอบพิธีเปิดหน้าดิน ตอกไม้มงคล 9 ชนิด วางแท่นฐานองค์พระพุทธวิสุทธิมงคล ตามฤกษ์มงคล เวลา 09.39 น. โดยมีนายวีระเดช  กิไพโรจน์ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต ในฐานะประธานคณะทำงานจัดสร้างพุทธรูปพระพุทธวิสุทธิมงคลจำลองและเหรียญที่ระลึก ในวาระการก่อตั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย ครบรอบ 84 ปี พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานคอนกรีตด้านข้างโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

..เพิ่มเติม..