หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA รุ่น UMK435T จำนวน 1 เครื่อง ของ สถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA รุ่น UMK435T จำนวน 1 เครื่อง ของ สถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA รุ่น UMK435T จำนวน 1 เครื่อง ของ สถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..