หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Kanarb 60mg., Ozempic 1mg., Prolia 60mg...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Kanarb 60mg., Ozempic 1mg., Prolia 60mg (ภ0096/67)  จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ

..เพิ่มเติม..