หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมระบบ Chiller Water เครื่องพิมพ์กราเวียร์ (BOBST)และ(OFFSET)พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมระบบ Chiller Water เครื่องพิมพ์กราเวียร์ (BOBST)และ(OFFSET)พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..