หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS แดง แบบพิมพ์รหัสบาร์โคดสำเร็จรูป จำนวน 5,500 ม้วน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS แดง แบบพิมพ์รหัสบาร์โคดสำเร็จรูป จำนวน 5,500 ม้วน

..เพิ่มเติม..