หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์สองผลงาน QCC ของ ยสท. คว้ารางวัล ICQCC 2023 Gold Award ในงาน “International Convention...

สองผลงาน QCC ของ ยสท. คว้ารางวัล ICQCC 2023 Gold Award ในงาน “International Convention on QC Circles 2023 – ICQCC 2023” สาธารณรัฐประชาชนจีน

การยาสูบแห่งประเทศไทย คว้ารางวัล ICQCC 2023 Gold Award จากการส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพงานด้วยเครื่องมือ QCC  จำนวน 2 ผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ ICQCC  2023  ณ กรุงปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

โดย 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

  1. ผลงานเรื่อง ลดการสูญเสียกล่อง c 48 จากเครื่อง LINEAR ROBOT Machine โดยกลุ่ม Robot C48 ฝ่ายผลิตด้านใบยา
  2. ผลงานเรื่อง ลด Break Down เครื่องบรรจุซอง ALFA RAM No.16 โดยกลุ่ม Good Time ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

นับเป็นความภาคภูมิใจของชาว ยสท. จากการส่งผลงานพัฒนาคุณภาพงานด้วยเครื่องมือ QCC ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม ได้ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น และสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (สสคท.) ก่อนเข้าร่วมแข่งขันผลงาน QCC ในนามประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน “International Convention on QC Circles 2023 – ICQCC 2023” ครั้งที่ 48 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมี  423  ทีมจากบริษัทนานาชาติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทั้ง 2 ผลงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย คว้ารางวัลสูงสุด Gold Award (ระดับคะแนน 80-100) นับเป็นการแสดงศักยภาพของพนักงานในระดับเวทีนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยม

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..