หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!!ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อแผ่นไฟเบอร์บอร์ด จำนวน 8 แผ่น เพื่อซ่อมแซมพื้นตู้คอนเทนเนอร์ กองการสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

!!ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อแผ่นไฟเบอร์บอร์ด จำนวน 8 แผ่น เพื่อซ่อมแซมพื้นตู้คอนเทนเนอร์ กองการสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..