หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักงานเขตคลองเตย ครบรอบปีที่ 34

ยสท. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักงานเขตคลองเตย ครบรอบปีที่ 34

นางสาวลดาวรรณ ไวยนาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานเขตคลองเตย ครบรอบปีที่ 34 โดยมีนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตคลองเตย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..