หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศยกเลิก ซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิก ซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..