หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2,3) ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ Architect รุ่น i1000SR S/N i1SR03872 กองพยาธิวิทยา จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2,3) ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ Architect รุ่น i1000SR S/N i1SR03872 กองพยาธิวิทยา จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567)

..เพิ่มเติม..