หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เสนอราคา (แบบ รร.1, 2, 3) จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วยซ่อมบำรุง อาคารรพ.สวนเบญจกิติฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เสนอราคา (แบบ รร.1, 2, 3) จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วยซ่อมบำรุง อาคารรพ.สวนเบญจกิติฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..