หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องป้อนรางก้นกรอง MAGOMAT-80 No.3, 4 และเครื่องส่งก้นกรอง FILTROMAT S2A No.3, 4 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 4...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องป้อนรางก้นกรอง MAGOMAT-80 No.3, 4 และเครื่องส่งก้นกรอง FILTROMAT S2A No.3, 4 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ที่กองผลิตก้นกรอง ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..