หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2) จัดจ้างบริหารจัดการ Line Official Account สำหรับร้านค้าเครือข่าย(ร้านขายส่งยาสูบ ร้านขายส่งช่วงยาสูบ และร้าค้าปลีก) ประจำปีงบประมาณ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2) จัดจ้างบริหารจัดการ Line Official Account สำหรับร้านค้าเครือข่าย(ร้านขายส่งยาสูบ ร้านขายส่งช่วงยาสูบ และร้าค้าปลีก) ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..