หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโครงการ Line Official Account สำหรับร้านค้าเครือข่าย (ร้านขายส่งช่วงยาสูบ และร้านค้าปลีก) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโครงการ Line Official Account สำหรับร้านค้าเครือข่าย (ร้านขายส่งช่วงยาสูบ และร้านค้าปลีก) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..