หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ของกองการประชุม ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ของกองการประชุม ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..