หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส ก้าวสู่ปีที่ 58

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส ก้าวสู่ปีที่ 58

นายณัฐพงษ์ สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายใบยา และนายพงษ์สันต์ โนสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายใบยา เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก้าวสู่ปีที่ 58 ณ โถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

กองสื่อสารองค์กร
News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..