หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมหลังคา โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท รหัส 100011927 ด้านทิศตะวันตก บรอเวณจุดปล่องพ่นไอร้อนและครอบจั่วหลังคาชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1 งาน...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมหลังคา โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท รหัส 100011927 ด้านทิศตะวันตก บรอเวณจุดปล่องพ่นไอร้อนและครอบจั่วหลังคาชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1 งาน โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..