หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างรร.1+รร.2+รร.3 (ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ และของฝ่ายผลิตด้านใบยา จำนวน 2 รายการ ปี 2567...

รร.1+รร.2+รร.3 (ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ และของฝ่ายผลิตด้านใบยา จำนวน 2 รายการ ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

..เพิ่มเติม..