หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ระบบ R/O หน่วยไตเทียม ชั้น 4 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567)

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ระบบ R/O หน่วยไตเทียม ชั้น 4 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567)

..เพิ่มเติม..