หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแหางประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ Architect รุ่น i100SR S/N i1SR03872 กองพยาธิวิทยา จำนวน 1 งาน...

ประกาศการยาสูบแหางประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ Architect รุ่น i100SR S/N i1SR03872 กองพยาธิวิทยา จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..