หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายการกระดาษสำหรับปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก ปีพุทธศักราช 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แบบ รร.4)

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายการกระดาษสำหรับปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก ปีพุทธศักราช 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แบบ รร.4)

..เพิ่มเติม..