หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยในพื้นที่วางสินค้าของร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยในพื้นที่วางสินค้าของร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..