หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)

ยสท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)

นางประไพ อาพรศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยพนักงานยสท. เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) และลานหน้ากระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..