หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 kVA พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 kVA พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..