หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding-ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 1,031 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 25 เมตร ที่สถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย...

-ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 1,031 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 25 เมตร ที่สถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 26 ตุลาคม 2566

..เพิ่มเติม..