หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง Polypropylene Film จำนวน 8,640 Rolls (120 Pallets) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง Polypropylene Film จำนวน 8,640 Rolls (120 Pallets) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..