หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งWhite Tipping Base Paper จำนวน 570 Rolls โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งWhite Tipping Base Paper จำนวน 570 Rolls โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..