หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (รร.1,2,3,4)/จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินจำนวน 310 ชุด

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (รร.1,2,3,4)/จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินจำนวน 310 ชุด

..เพิ่มเติม..