หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 62

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 62

นางวิไล ดอกไม้งาม ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงบประมาณและพนักงาน ยสท. เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 62 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สศค. ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร
News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..