หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานหลังพิมพ์เข้าชุดปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก ปีพุทธศักราช 2567 จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานหลังพิมพ์เข้าชุดปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก ปีพุทธศักราช 2567 จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

..เพิ่มเติม..