หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ที่ทำการสถานี 21 x 10.5 ม. รหัสสินทรัพย์ 100004196 ของสถานีใบยาหนองยาว จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ที่ทำการสถานี 21 x 10.5 ม. รหัสสินทรัพย์ 100004196 ของสถานีใบยาหนองยาว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ที่ทำการสถานี 21 x 10.5 ม. รหัสสินทรัพย์ 100004196 ของสถานีใบยาหนองยาว จำนวน 4 รายการ เพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าฯ ของเดิมที่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..