หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กันยายน 2566 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กันยายน 2566 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

..เพิ่มเติม..