หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS หมายเลข 21, 22, 23, 24, 25, 26,...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS หมายเลข 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 และ 33 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 43 รายการ

..เพิ่มเติม..