หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 21 ปี

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 21 ปี

นางสาววรวิมนต์ โมรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 21 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร
News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..