หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566 – กันยายน 2566)

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๖)

..เพิ่มเติม..