หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์ Photogravure จำนวน 3 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์ Photogravure จำนวน 3 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..