หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU. ยี่ห้อ HANJO รุ่น 5HF25/5HC25 รหัสสินทรัพย์ 100025730 จำนวน 1 เครื่อง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU. ยี่ห้อ HANJO รุ่น 5HF25/5HC25 รหัสสินทรัพย์ 100025730 จำนวน 1 เครื่อง สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU. ยี่ห้อ HANJO รุ่น 5HF25/5HC25 รหัสสินทรัพย์ 100025730 จำนวน 1 เครื่อง สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..