หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 21 ปี

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 21 ปี

นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 21 ปี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร
News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..