หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..