หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย"

ยสท. จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย”

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าการ คณะผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย หล่อหลอมความรักสามัคคี และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..