หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างรร.1+รร.2+รร.3 (จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อบริการ รับ-ส่ง พนักงาน ยสท. ปี 2567 จำนวน 19 สาย โดยวิธีคัดเลือก)

รร.1+รร.2+รร.3 (จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อบริการ รับ-ส่ง พนักงาน ยสท. ปี 2567 จำนวน 19 สาย โดยวิธีคัดเลือก)

..เพิ่มเติม..