หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างรร.1+รร.2+รร.3 (ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและพนักงานบริการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ณ รพ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

รร.1+รร.2+รร.3 (ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและพนักงานบริการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ณ รพ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

..เพิ่มเติม..